Wat kan VHS voor u betekenen?

VHS is hét verbindende platform voor professionals in de railsector. Wij geloven dat in succesvolle bedrijven medewerkers en managers actief meedenken en meesturen. En dat samenwerking tussen ketenpartners, in de volle breedte van onze sector, kan zorgen dat we ook in de toekomst een optimaal mobiliteitsproduct leveren.

VHS is er van overtuigd dat het vergroten van expertise en vaardigheden bijdraagt aan meer werkplezier en duurzame inzetbaarheid. Tijdens onze ontmoetingen staan persoonlijke ontwikkeling, het delen van kennis en het opdoen van inspiratie centraal. We kijken over de grenzen van ons eigen werkveld en laten ons prikkelen door onafhankelijke denkers. Met een flinke dosis energie en lef verbinden wij mensen, ideeën, kennis en ervaring.

VHS behartigt de belangen van haar leden vanuit de overtuiging dat aantrekkelijk werk met perspectief wordt gecreëerd door gezonde bedrijven. We bekijken vraagstukken vanuit het gezichtspunt van de medewerkers én de directie. Door ieders belang zorgvuldig te wegen, bereiken we het meest aan de onderhandeltafel. Daarnaast steunen we individuele leden met bemiddeling en juridisch advies wanneer dat nodig is.

VHS bouwt met passie en plezier aan een sterk netwerk van professionals waarin persoonlijke groei, vitaliteit en duurzame ontwikkeling centraal staan. Bouw je mee?

Bestuur
VHS wordt bestuurd door leden die werkzaam zijn in de spoorsector. Zij doen dit op vrijwillige basis. Daarnaast heeft de vereniging een vakbondsonderhandelaar in dienst vanuit de overkoepelende organisatie CMHF die samen met een VHS'er aan tafel zit tijdens cao-besprekingen. 

Marcel Kunst
Voorzitter marcel.kunst@ns.nl

Robert Jan Lenselink
Secretaris robertjan.lenselink@vhs.nl

Bas Rijnders
Bestuurslid bas.rijnders@ns.nl

Rob Derksen
Bestuurslid Voorzitter verantwoordingsorgaan rob.derksen@vhs.nl

Kees Jan van Dolder
Bestuurslid Lid keesjan.vandolder@vhs.nl

Hermen Willem Huiskamp
erwinhw.huiskamp@prorail.nl

Jeu Ramakers
Bestuurslid jeu.ramakers@vhs.nl

Gezina ten Hove
Bestuurder gezina.tenhove@vhs.nl

Evenemententeam
Het evenemententeam organiseert lezingen en excursies voor werkzame VHS'ers over diverse onderwerpen. De ene keer inhoudelijk over actuele spooronderwerpen, de andere keer over onderwerpen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Robert Jan Lenselink
Secretaris robertjan.lenselink@vhs.nl

Communicatieteam
Het communicatieteam is verantwoordelijk voor enerzijds het up-to-date houden van de website en het uitbrengen en verzorgen van de digitale nieuwsbrief en anderzijds hoe wij onszelf kunnen profileren

Bas Rijnders
Bestuurslid bas.rijnders@ns.nl

Goof Lindijer
Communicatie goof.lindijer@vhs.nl

Commissie Belangenbehartiging
Richt zich op visieontwikkeling met betrekking tot de cao’s en de medezeggenschap

Wico Molenaar
wico.molenaar@prorail.nl

Robert Jan Lenselink
Secretaris robertjan.lenselink@vhs.nl

Hermen Willem Huiskamp
erwinhw.huiskamp@prorail.nl

Jeu Ramakers
Bestuurslid jeu.ramakers@vhs.nl

CAP
De Commissie Activiteiten Postactieven (CAP) organiseert voor gepensioneerde VHS'ers een drietal excursies per jaar.

Herman Quee
herman.quee@vhs.nl

Sybo Schouwstra
sybo.schouwstra@vhs.nl

Ton Goossens
ton.goossens@vhs.nl

VakbondsKontaktPersoon
De VakbondsKontaktPersonen (VKP'ers) zijn niet zozeer een commissie als wel een groep VHS'ers die in volkomen vertrouwelijkheid namens VHS mogen optreden. Hij of zij biedt coaching of professionele hulp voor een korte periode. Het doel is om arbeidsconflicten in de kiem te smoren of langdurig ongewenste werksituaties te helpen voorkomen. Het gaat hier dus om individuele belangenbehartiging op maat. Meer informatie vind je op de pagina belangenbehartiging.

Pensioencommissie
De pensioencommissie zorgt voor een weloverwogen en gedegen VHS standpunt als het over pensioen gaat. Meer informatie vind je op de pagina belangenbehartiging.

Mieke Nieuwenhuis
Lid Verantwoordingsorgaan mieke.nieuwenhuis@ns.nl

Ad Brandt
Deelnemer pensioentafel ad.brandt@prorail.nl

Paul Leenders
Deskundige paul.leenders@vhs.nl

Laurens Berger
Vicevoorzitter pensioentafel berger.verlooy@xs4all.nl

Hans Montanus
Reservedeelnemer pensioentafel hans.montanus@vhs.nl

Rob Derksen
Bestuurslid Voorzitter verantwoordingsorgaan rob.derksen@vhs.nl

Kees Jan van Dolder
Bestuurslid Lid keesjan.vandolder@vhs.nl

Martin Morsman
Lid verantwoordingsorgaan martin.morsman@vhs.nl

Gezina ten Hove
Bestuurder gezina.tenhove@vhs.nl