Uit het bestuur

26 april 2022

Wat speelt er en waar is het bestuur mee bezig? Bij afwezigheid van Bas Rijnders houdt voorzitter Marcel Kunst ons op de hoogte.

De vergadering vond plaats op 14 april. Wederom in hybride vorm, al streven we ernaar om de volgende keer weer fysiek bij elkaar te komen.

Tijdens dit overleg hebben we vooral gesproken over reeds lopende actiepunten.

  • Voorbereidingen voor de NS cao-onderhandelingen lopen. Op basis van aangeleverde ideeën wordt er met een klankbordgroep hard gewerkt aan het samenstellen van een inzetbrief.
  • De cao-onderhandelingen bij DEKRA Rail zijn op 19 april weer hervat, echter de bonden en DEKRA Rail zijn samen nog niet tot een akkoord gekomen.
  • Er heeft zich inmiddels één kandidaat gemeld voor de OR NS C&O en Groep. Leo Zibret stelt zich kandidaat.
  • De resultaten van het werkbelevingsonderzoek bij ProRail Verkeersleiding zijn inmiddels gepubliceerd.
  • De pensioencommissie is op 10 maart bij elkaar geweest en organiseert op 25 mei een pensioen-informatiebijeenkomst met netwerkborrel. Zet hem in je agenda!