Pensioen: solidaire of flexibele premieregeling?

24 maart 2022

Donderdag 10 maart jl. kwam de VHS Pensioencommissie bij elkaar in de Inktpot. In deze commissie zitten de VHS'ers die in het verantwoordingsorgaan van Rail&OV en aan de pensioentafel actief zijn, alsmede een aantal geïnteresseerden, veelal kandidaten die verkiesbaar waren voor het verantwoordingsorgaan en bestuursleden. Deze commissie fungeert als een soort achterbanberaad en formuleert zo nodig VHS-standpunten. Aan de pensioentafel bespreken werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers onder andere hoe de nieuwe pensioenregeling (NPR) er uit moet gaan zien.

Tijdens de bijeenkomst gaf Ad Brandt, een van onze vertegenwoordigers aan de pensioentafel, een toelichting op de stand van zaken aan de pensioentafel. Daar is het besluit genomen om te streven naar zo snel mogelijke invoering van de nieuwe pensioenregeling, zo mogelijk per 1-1-2025 en niet te wachten tot het laatste moment (1-1-2027). De tijdslijnen zijn onder andere afhankelijk van de politieke besluitvorming die in de loop van dit jaar afgerond moet zijn. Verder gaf hij een toelichting op de hoofdlijnen van de NPR en de keuzes die daar door de sociale partners gemaakt moeten gaan worden.

Klik op het plaatje voor een grotere versie:

De belangrijkste keuze die nu gemaakt moet worden is die van het soort contract: solidaire premieregeling of flexibele premieregeling.

Wil je daar meer over weten? VHS is van plan om zo mogelijk nog voor de zomer hierover een bijeenkomst te organiseren met deskundigen die nauw bij dit proces betrokken zijn. Houd de VHS Nieuwsbrief en onze Facebook en LinkedIn pagina's in de gaten voor de datum.