Ook VHS ziet geen toegevoegde waarde in omvorming ProRail tot ZBO

26 april 2022

Het wetsvoorstel om ProRail om te vormen tot een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) ligt nog steeds op tafel. Dit tot ongenoegen van velen. Het leidde er zelfs toe dat een aantal sectorpartijen een brandbrief aan de vaste kamercommissie I en W stuurde om nogmaals te benadrukken dat zij tegen het wetsvoorstel zijn en waarom.

Verschraling

Deltalinqs, FNV Spoor, KNV Spoorgoederenvervoer, OV-NL, Rover en VNO-NCW zijn van mening dat een kostbare en bureaucratische reorganisatie van ProRail niet bijdraagt aan de maatschappelijke prestaties op en rond het spoor. Zij vinden dat het wetsvoorstel onnodig, risicovol en kostbaar is. Het wetsvoorstel zorgt onder andere voor een verschraling van het adviesrecht in de sector. Hier zijn uiteindelijk de reizigers, vervoerders en verladers de dupe van.

Maatschappelijke impact

Ook wij als VHS zien geen toegevoegde waarde in het omvormen van ProRail tot een ZBO. In plaats van een tijdrovende omvorming met de daarmee gepaard gaande kosten zien ook wij meer heil in het aanwenden van middelen voor verbeteringen op het spoor met als gevolg een positieve maatschappelijke impact.