Onderzoeksrapport werkbeleving Verkeersleiding ProRail gepresenteerd

26 april 2022

Recent heeft onderzoeksbureau Ngenious haar onderzoeksrapport naar de werkbeleving bij de afdeling Verkeersleiding van ProRail gepresenteerd. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van ProRail en de vakbonden FNV, CNV en VHS. Uit het onderzoek blijkt dat 63% tevreden of zeer tevreden is, 13% ontevreden en 2% zeer ontevreden. De onderzoekers concluderen dat angst, erkenning, verschillende leefwerelden, rechtvaardigheid, onmacht en eerlijkheid de thema's zijn met 'de grootste impact op de werkbeleving'. De conclusies over deze thema's worden breed in de organisatie gedragen, aldus het rapport.

In het rapport staat dat de focus sinds de splitsing met NS vooral is komen te liggen op de prestaties op het spoor en de structuren en processen van de organisatie. De prestaties zijn daardoor sterk verbeterd, maar dat heeft een prijs gekend. De menselijke maat is onderbelicht geraakt. Dat heeft volgens het onderzoek geleid tot de ontevredenheid die nu door een deel van de organisatie wordt ervaren.

Werkbeleving

De opdracht tot dit onderzoek komt voort uit de laatste cao onderhandelingen en uit onvrede die al langere tijd door de vakbonden en ProRail gesignaleerd werd. Veel betrokkenen ervaarden onvrede en onrust. Dit heeft ook een grote rol gespeeld bij de onderhandelingen voor de laatste twee cao’s.

Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat 63 procent van de medewerkers die bij Verkeersleiding werkt tevreden of zelfs zeer tevreden is. Er wordt gesproken over veel trotse medewerkers die met passie en toewijding naar het werk gaan. De belangrijkste reden voor die tevredenheid is de hechte onderlinge band die op veel locaties van Verkeersleiding ervaren wordt.

Het gevoel bij te kunnen dragen aan gezamenlijke doelen – een andere belangrijke drijfveer van werkbeleving – wordt door tevreden medewerkers echter nauwelijks genoemd. 13 procent van de mensen is ontevreden en 2 procent zelfs zeer ontevreden.

Het rapport spreekt over vijf oorzaken van die ontevredenheid. Mensen ervaren onmacht, er heerst in delen van de organisatie een angstcultuur en mensen spreken over een gebrek aan erkenning. Daarnaast zorgen ook de verschillende leefwerelden en een gebrek aan rechtvaardigheid ervoor dat mensen de werkbeleving negatief ervaren.

Het volledige rapport is hier na te lezen.

Reactie op het rapport

Alle partijen zijn tevreden over de manier waarop dit rapport tot stand is gekomen. De bonden en ProRail erkennen dat ze zelf een aandeel hebben in de ontstane situatie en voelen zich verantwoordelijk voor het vinden van oplossingen. De conclusies uit het rapport zullen hen daarbij helpen.

Namens VHS Railprofessionals heeft vakbondsonderhandelaar Gezina ten Hove gereageerd op de resultaten uit het onderzoek. Haar conclusie: 'Gelukkig wordt een aantal zaken nu bespreekbaar en kunnen we er echt wat aan gaan doen. We willen immers dat mensen veilig en met plezier hun werk kunnen doen.'

Men gaat aan de slag met de aanbevelingen uit het onderzoek om van hieruit te gaan bouwen aan een organisatie waar iedereen weer met trots en zonder angst kan werken.