Onderzoeken ProRail

24 maart 2022

Op 6 april zitten bonden en de directie van ProRail om tafel om de vorige cao-onderhandelingen te evalueren. Een onafhankelijk bureau heeft gesprekken gevoerd met betrokkenen en zal verslag doen.

Aan de hand van de resultaten uit de evaluatie zal een voorstel en een tijdspad komen voor de komende cao-onderhandelingen. Een andere factor die invloed heeft op de komende cao-onderhandelingen is het werkbelevingsonderzoek bij Verkeersleiding. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en de resultaten en aanbevelingen zullen de komende tijd aan de begeleidingsgroep en aan het personeel op de verkeersleidingsposten worden teruggekoppeld. Dit onderzoek en de implementatie van verbeteringen was een voorwaarde voor het opstarten van nieuwe cao-onderhandelingen.