Inzet vrij besteedbaar vermogen

26 april 2022

VHS beschikt over een redelijk vermogen. Vorig jaar heeft de kascommissie daarover in haar verslag opgemerkt dat het niet duidelijk is of deze omvang van het verenigingsvermogen nodig is. Buffers zijn goed maar oppotten is niet het doel van de vereniging. Afgelopen bestuursvergadering is het onderwerp aan de orde geweest. Er zijn diverse alternatieven besproken.

Besloten is dat zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant hier wat aan te gaan doen: gekeken wordt naar mogelijkheden om wat te doen in de sfeer van de contributies en of we meer bijeenkomsten kunnen organiseren. Dat laatste is de kern van onze vereniging van railprofessionals: het verbinden van collega’s in de railsector en het delen van kennis, ideeën en ervaring. In een speciaal bestuursoverleg gaan we hiermee aan de slag. Wordt vervolgd!