IAO-19 bij NS

26 april 2022

Zoals jullie in eerdere berichten hebben kunnen lezen hebben we vorig jaar met de NS directie gesproken over de positie van de IAO-19 medewerkers. Dat heeft, behoudens de 4% stijging van de eindloonschaal, niet tot substantiële verbeteringen geleid. Op verzoek van meerdere collega’s kwam er een sessie om over het vervolg te praten. Dinsdag 12 april waren we hiervoor met een kleine twintig mensen bij elkaar.

In een hybride sessie werd na een kort voorstelrondje eerst even teruggekeken. Martijn Vergouwen lichtte toe hoe de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van een IAO-19 contract zich verhouden tot het contract van een CAO medewerker en tot de contracten van hogere IAO groepen. Daarna gaf Leonard de Roos een terugkoppeling naar aanleiding van het gesprek dat hij had met HR. De meeste tijd hebben we vervolgens besteed aan het ophalen van onderwerpen/acties die we in een vervolg kunnen meenemen. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Check benchmark IAO-19 met de markt
  • gesprek met nieuwe directeur HR (Richard Greve)
  • zoeken naar nog meer IAO-19 collega's
  • collectief naar je HR-adviseur gaan en vragen stellen hierover, etc.

De uitwerking van de input en het vervolg hierop wordt binnenkort gedeeld.

We hebben de bijeenkomst afgesloten met een pizzapunt. Wordt vervolgd!